Het belang van schetsen

Tijdens de zaterdagochtend lessen viel het mij op dat schetsen nog niet voor iedereen zo vanzelf sprekend is. En bij nader inzien eigenlijk wel logisch. Voor mij een signaal om extra aandacht te besteden aan het schetsen.

Schetsen betekend een mogelijkheid om alles in vraag stellen, met als doel om een plattegrond te maken in tekst en beeld. De belangrijkste uitdaging is, om te vergeten wat je denkt te weten.

Door dieper in deze materie te duiken om de cursisten hun talenten nog meer te vergroten, besef ik ook zelf nog meer het belang van schetsen. Eigenlijk zou iedereen hier zo nu en dan eens tijd aan “moeten” besteden. Iets meer voorbereiden, alvorens we gelijk in de aanval gaan.

Om nu de lessen hier geheel samen te vatten, gaat wat ver. Wel wil ik je uitnodigen om wat vaker eerst tijd te besteden aan de schets. Bedenk dat veel “grote” kunstenaars juist worden bewonderd vanwege hun schetsen.

Ter overdenking: Waarom wil je datgene schetsen / schilderen / tekenen? Eigenlijk is dat de belangrijkste vraag – wat wil je vatten in je werk. Daarna komt compositie, vorm, grootte, licht, schaduw, textuur en zo kan ik nog een helemaal feitelijk vragen stellen. Hoe meer je gaat analyseren, zonder te denken, hoe meer je gaat zien. Ook is de kans groot dat je gaat beseffen dat alles elkaar beïnvloed. Niets kan losstaan van elkaar.

Het belang van schetsen

Hoeveel vragen kan jij jezelf stellen over wat je aan het schetsen ben?

Benieuwd naar welke schetsen men op de zaterdagochtend aan het maken is? Zie deze link voor een impressie.