Online spreekuur – aandacht voor het werk van Els

Ook Els had het vertrouwen om mij een foto van haar werk plus de voorbeelden toe te sturen om te bespreken in het online spreekuur