Voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden: Cursussen

 • Inschrijving geschiedt door inleveren of verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier. Inschrijvingen worden geaccepteerd vanaf moment van publicatie op de website.
 • Een inschrijving is pas definitief na bevestiging van inschrijving door de docent & aanbetaling van 25% van het totaalbedrag (dit geld alleen voor nieuwe cursisten).
 • In geval van ziekte/verhindering van de docent kan een bepaalde cursus verplaatst worden naar een later tijdstip.
 • Inhalen van gemiste lessen in geval van ziekte/verhindering kan alleen met voorafgaande toestemming van de docent en indien plek beschikbaar.
 • Annulering van deelname aan een cursus kan tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus. Daarna is het totale cursusbedrag verschuldigd.
 • In geval van verhindering van de cursist of tussentijds stoppen wordt geen cursusgeld terugbetaald. In bijzondere gevallen (ernstige ziekte, overlijden 1e graads familie) kan gezamenlijk een oplossing gezocht worden.
 • In geval van onvoldoende inschrijvingen kan een cursus niet op het oorspronkelijk aangeboden tijdstip doorgaan. Er zal samen naar een alternatief gezocht worden.
 • In geval er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan vinden de inschrijvingen plaats op volgorde van inschrijving. In overleg zal eventueel een alternatieve cursus aangeboden worden.
 • Het totale cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Inschrijvingsvoorwaarden: Workshops

 • Inschrijving geschiedt door het verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website. Inschrijvingen worden geaccepteerd vanaf moment van publicatie op de website.
 • Een inschrijving is pas definitief na bevestiging van inschrijving door de docent.
 • De factuur volgt via de mail met het verzoek een aanbetaling te doen binnen 30 dagen na factuurdatum. 
 • In geval van ziekte/verhindering van de docent kan de workshop verplaatst worden naar een later tijdstip. Indien die datum niet uitkomt voor de deelnemer, wordt het geld geretourneerd.
 • In geval van verhindering van de deelnemer wordt geen cursusgeld terugbetaald. In bijzondere gevallen (ernstige ziekte, overlijden 1e graads familie) kan gezamenlijk een oplossing gezocht worden. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats mee te laten doen aan de workshop.
 • In geval van onvoldoende inschrijvingen kan een workshop niet op het oorspronkelijk aangeboden tijdstip doorgaan. Er zal samen naar een alternatief gezocht worden.
 • In geval er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan vinden de inschrijvingen plaats op volgorde van inschrijving. In overleg zal eventueel een alternatieve cursus aangeboden worden.