Voorwaarden

Versie bijgewerkt d.d. 7 februari 2022

Inschrijvingsvoorwaarden: Cursussen

 • Inschrijving geschiedt door inleveren of verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier. Inschrijvingen worden geaccepteerd vanaf moment van publicatie op de website.
 • Een inschrijving is pas definitief na bevestiging van inschrijving door de docent & aanbetaling van 25% van het totaalbedrag (dit geld alleen voor nieuwe cursisten).
 •  Als u na ontvangst van de bevestiging van plaatsing, doch voor de start van de cursus wenst te annuleren, worden annuleringskosten ad € 25,– in rekening gebracht. Deze regel is niet van toepassing als de cursus eenmaal is begonnen. Vanaf dat moment is het volledige cursusgeld verschuldigd. In bijzondere gevallen ( bijv.ziekenhuisopname, verhuizing ) is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk, 
 • In geval van ziekte/verhindering van de docent kan een bepaalde cursus verplaatst worden naar een later tijdstip.
 • Inhalen van gemiste lessen in geval van ziekte/verhindering kan alleen met voorafgaande toestemming van de docent en indien plek beschikbaar. 
 • Annulering van deelname aan een cursus kan tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus. Daarna is het totale cursusbedrag verschuldigd.
 • In geval van verhindering van de cursist of tussentijds stoppen wordt geen cursusgeld terugbetaald. In bijzondere gevallen (ernstige ziekte, overlijden 1e graads familie) kan gezamenlijk een oplossing gezocht worden.
 • In geval van onvoldoende inschrijvingen kan een cursus niet op het oorspronkelijk aangeboden tijdstip doorgaan. Er zal samen naar een alternatief gezocht worden.
 • In geval er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan vinden de inschrijvingen plaats op volgorde van inschrijving. In overleg zal eventueel een alternatieve cursus aangeboden worden.
 • Het totale cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.
 • Mocht door de overheid worden besloten dat het atelier dicht moet door RIVM regels dan behoud men ten alle tijden het tegoed van de betaalde lessen. Dit kan later worden ingehaald of worden verrekend. 

Inschrijvingsvoorwaarden: Workshops

 • Inschrijving geschiedt door het verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website. Inschrijvingen worden geaccepteerd vanaf moment van publicatie op de website.
 • Een inschrijving is pas definitief na bevestiging van inschrijving door de docent.
 • De factuur volgt via de mail met het verzoek een aanbetaling te doen binnen 30 dagen na factuurdatum. 
 • Als u na ontvangst van de bevestiging van plaatsing, doch voor de start van de workshop wenst te annuleren, geldt een annuleringspercentage van 50 % van de workshopprijs. Deze regel is niet van toepassing als de cursus eenmaal is begonnen. Vanaf dat moment is het volledige cursusgeld verschuldigd. In bijzondere gevallen ( bijv.ziekenhuisopname, verhuizing ) is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.
 • In geval van ziekte/verhindering van de docent kan de workshop verplaatst worden naar een later tijdstip. Indien die datum niet uitkomt voor de deelnemer, wordt het geld in zijn geheel geretourneerd.
 • In geval van onvoldoende inschrijvingen kan een workshop niet op het oorspronkelijk aangeboden tijdstip doorgaan. Er zal samen naar een alternatief gezocht worden.
 • In geval er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan vinden de inschrijvingen plaats op volgorde van inschrijving. In overleg zal eventueel een alternatieve cursus aangeboden worden.
 • Mocht door de overheid worden besloten dat het atelier dicht moet door RIVM regels dan behoud men ten alle tijden het tegoed van de betaalde lessen. Dit kan later worden ingehaald of worden verrekend.