Voorwaarden

Versie bijgewerkt d.d. 31 juli 2019

Inschrijvingsvoorwaarden: Cursussen

 • Inschrijving geschiedt door inleveren of verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier. Inschrijvingen worden geaccepteerd vanaf moment van publicatie op de website.
 • Een inschrijving is pas definitief na bevestiging van inschrijving door de docent & aanbetaling van 25% van het totaalbedrag (dit geld alleen voor nieuwe cursisten).
 •  Als u na ontvangst van de bevestiging van plaatsing, doch voor de start van de cursus wenst te annuleren, worden annuleringskosten ad € 15,– in rekening gebracht. Deze regel is niet van toepassing als de cursus eenmaal is begonnen. Vanaf dat moment is het volledige cursusgeld verschuldigd. In bijzondere gevallen ( bijv.ziekenhuisopname, verhuizing ) is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk, 
 • In geval van ziekte/verhindering van de docent kan een bepaalde cursus verplaatst worden naar een later tijdstip.
 • Inhalen van gemiste lessen in geval van ziekte/verhindering kan alleen met voorafgaande toestemming van de docent en indien plek beschikbaar.
 • Annulering van deelname aan een cursus kan tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus. Daarna is het totale cursusbedrag verschuldigd.
 • In geval van verhindering van de cursist of tussentijds stoppen wordt geen cursusgeld terugbetaald. In bijzondere gevallen (ernstige ziekte, overlijden 1e graads familie) kan gezamenlijk een oplossing gezocht worden.
 • In geval van onvoldoende inschrijvingen kan een cursus niet op het oorspronkelijk aangeboden tijdstip doorgaan. Er zal samen naar een alternatief gezocht worden.
 • In geval er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan vinden de inschrijvingen plaats op volgorde van inschrijving. In overleg zal eventueel een alternatieve cursus aangeboden worden.
 • Het totale cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Inschrijvingsvoorwaarden: Workshops

 • Inschrijving geschiedt door het verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website. Inschrijvingen worden geaccepteerd vanaf moment van publicatie op de website.
 • Een inschrijving is pas definitief na bevestiging van inschrijving door de docent.
 • De factuur volgt via de mail met het verzoek een aanbetaling te doen binnen 30 dagen na factuurdatum. 
 • Als u na ontvangst van de bevestiging van plaatsing, doch voor de start van de workshop wenst te annuleren, geldt een annuleringspercentage van 50 % van de workshopprijs. Deze regel is niet van toepassing als de cursus eenmaal is begonnen. Vanaf dat moment is het volledige cursusgeld verschuldigd. In bijzondere gevallen ( bijv.ziekenhuisopname, verhuizing ) is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.
 • In geval van ziekte/verhindering van de docent kan de workshop verplaatst worden naar een later tijdstip. Indien die datum niet uitkomt voor de deelnemer, wordt het geld in zijn geheel geretourneerd.
 • In geval van onvoldoende inschrijvingen kan een workshop niet op het oorspronkelijk aangeboden tijdstip doorgaan. Er zal samen naar een alternatief gezocht worden.
 • In geval er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan vinden de inschrijvingen plaats op volgorde van inschrijving. In overleg zal eventueel een alternatieve cursus aangeboden worden.